Servicii funerare București

+40 740 231 894

SC Lumidan Company Activ SRL

 

PAȘII PENTRU CONSTATAREA DECESULUI

 

 

1 – Constatare deces

 

Pentru constatarea unui deces la domiciliu, primul pas care trebuie făcut este acela de a chema un medic la domicliu. În urma verificării semnelor vitale, medicul va avea primul cuvânt de spus în această privință. Conform Ordinului 1134/2000, constatarea, Articolul 45 (1), decesul unei persoane sau al unui nou-născut, indiferent de cauza morții, poate fi constatat numai de către un medic care are dreptul de liberă practică. În concluzie, oricare alt medic de familie, altul decât cel la care decedatul a fost înscris, poate face constatarea decesului.

 

2 – Întocmirea Certificatului Medical Constatator al Decesului (CMCD)

 

Certificatul Medical Constator al Decesului poate fi eliberat de către medicii de familie doar în situațiile în care moartea nu a fost una violentă. Medicul este obligat să examineze cadavrul, și când este sigur că persoana decedată nu prezintă leziuni sau urme de violență, poate întocmi CMCD-ul.

 

Medicul va face o anamneză, în scopul de a culege informații despre persoana decedată de la aparținători, astfel se vor afla condițiile și împrejurările în care a survenit decesul și simptomele avute de decedat în ultimele clipe de viață. În acest mod, riscul de greșeală este minim.

 

În situațiile în care medicul are suspiciuni privind cauza decesului, obligația sa este aceea de a refuza eliberarea CMCD-ului și de a solicita organelor judiciare dispunerea unei autopsii medico-legale pentru a fi elucidată cauza morții.

 

Medicul de familie sau medicii de la Salvare nu au voie să elibereze CMCD-ul în următoarele situații :
a. În cazuri de moarte violentă, chiar dacă există o perioadă mai mare de timp între timpul în care au fost produse leziunile și momentul decesului.
b. Atunci când cauza morții este necunoscută
c. Dacă moartea este suspectă
d. Atunci când decesul apare în timpul sau la un timp foarte scurt după o intervenție diagnostică, terapeutică sau chirurgicală
e. Când este vorba de decese multiple, repetate, în serie sau concomitent în condiții suspecte
f. Pentru persoanele în detenție sau arestate, când moartea este asociată cu activități militare sau polițienești etc.
g. Pentru cadavre neidentificate sau scheletizate

 

3 – Eliberarea Certificatului de Deces

 

Acest document este eliberat de către serviciul public comunitar local de evidența persoanelor, în baza actului de deces eliberat de către registrul de stare civilă corespunzător, la încetarea din viață a persoanei fizice.

 

Certificatul de Deces poate fi eliberat la cerere oricărui membru al familiei sau altor persoane îndreptățite ce vor anexa cererii acte ce dovedesc îndreptățirea lor pentru eliberarea certificatului.

 

Dacă decesul s-a înregistrat și a fost deja eliberat un certificat de deces unui alt membru al familiei, este necesar să vă adresați către serviciul de stare civilă al Primăriei pentru eliberarea unui duplicat.

 

Actul de deces va fi întocmit la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau la Primăria unității administrativ-teritoriale în raza căreia a survenit decesul ori a fost găsit cadavrul, în maxim trei zile de la data decesului.

 

Documente necesare eliberării Certificatului de Deces:

 

– Certificat Medical Constatator al Decesului
– Certificatul de nastere și de căsătorie, dacă este cazul
– Actul de identitate al decedatului
– Fotocopie a actului de identitate al persoanei care declară decesul

 

Înainte de a declara decesul, vă recomandăm să faceți o fotocopie a certificatului medical constator al decesului, deoarece acesta este singurul document care reprezintă actul primar ce se află la baza înregistrării actului de deces și, drept urmare, nu mai pot fi eliberate altele dupa înregistrare.

 

4 – Obținerea ajutorului de deces

 

Conform legii în vigoare, în urma trecerii în neființă a unei persoane, persoanele care se vor ocupa de aranjamentele funerare au dreptul să primească un ajutor din partea statului dacă fac această solicitare către stat.

 

Persoana ce va face solicitarea și va primii banii poate fi soțul sau soția, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul sau, în lipsa acestora, oricare altă persoană care va putea face dovada că a suportat partea financiara a înhumării persoanei decedate.

 

Conform legii aflate în vigoare, sunt cosiderați membri de familie:
– Soțul sau soția
– Copiii naturali, copiii adoptați, copiii aflați în plasament sau cei în creștere și educare, în vârstă de până la 18 ani
– Părinții și bunicii oricăruia dintre soți

Ajutorul de deces va fi plătit unei singure persoane, după ce persoana a făcut dovada suportării cheltuielilor de deces.

 

Acte necesare dosarului de solicitare :
– Cerere pentru acordarea ajutorului, document ce poate fi găsit la Casa de Pensii
– Certificatul de deces
– Actul de identitate al solicitantului (original și copie)
– Dovezi în original și copii ale suportării cheltuielilor de înhumare și declarație pe propria răspundere
– Documente de stare civilă ale solicitantului care să ateste gradul de rudenie sau calitatea de tutore cu decedatul
– În cazul pensionarilor, talonul de pensie în original

 

Odată complet, dosarul va fi depus la Casa Teritoriala de Pensii.

 

CONTACTEAZĂ-NE

 

 +40 740 231 894

Suport 24/7

Servicii funerare BucureȘti

Vă oferim rapid servicii funerare complete, transport funerar, consiliere funerară gratuită, asistență juridică pentru obținerea ajutorului de înmormântare, produse pentru înmormântare și parastas în Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5 și Sector 6 București

Servicii funerare ILFOV

Vă punem la dispoziție rapid transport funerar, consiliere funerară, parastas la înmormântare și asistență pentru obținerea actelor de deces și a ajutorului de înmormântare

Servicii funerare NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Indiferent de tipul serviciului, transport funerar național sau transport funerar internațional, vă oferim toate informațiile necesare pentru ca serviciul de transport funerar să se deruleze rapid și cu un efort cât mai mic din partea dumneavoastră.